CBA werkt sinds 1 januari 2021, voor zowel Westpoort als Zuid Oost, samen met het beveiligingsbedrijf HB Bewaking.

HB Bewaking levert, naar oordeel van het bestuur, de beste prijs / kwaliteit verhouding en was in staat om in korte tijd de dienstverlening vorm te geven na de beeindiging van de samenwerking met G4S. De omvang van het bedrijf zorgt voor voldoende continuiteit, maar is nog zodanig dat de lijnen kort zijn. Dit maakt dat er volop aandacht is voor de deelnemers, wij snel kunnen schakelen en de deelnemers en prospects een heel goed aanbod kunnen doen. In hun filosofie van collectieve terreinbeveiliging staat het collectief centraal. Er is een duidelijke en aantrekkelijke tariefstelling waarmee verwacht wordt dat het dekkingspercentage sterk zal stijgen.

Onder het kopje deelnemer worden leest u wat dit voor u betekent.

Daarnaast werkt CBA samen met ondernemersverenigingen VAZO en ORAM. Hieronder stellen de partners zichzelf voor.

HB logo

De collectieve beveiliging van HB Bewaking zorgt er ervoor dat uw bedrijfspand en de panden van uw buren goed zijn beveiligd. Daarnaast biedt collectieve beveiliging u een groot kostenvoordeel. U deelt immers de kosten met naburige bedrijven die ook zijn aangesloten bij de collectieve beveiliging. Zo bent u efficiënt én economisch beveiligd.

Hoe werkt de collectieve beveiliging?
De mobiele surveillancedienst houdt uw bedrijventerrein goed in de gaten, vooral op tijden dat het terrein er verlaten bijligt. Onze mobiele surveillanten rijden regelmatig rondes over uw bedrijventerrein. Zodra de mobiele surveillant tijdens de controleronde iets opvalt, onderneemt hij direct actie. Ook is het mogelijk dat er op het bedrijventerrein een alarm afgaat. In dat geval komt de melding binnen bij de alarmcentrale. Een centralist waarschuwt vervolgens de dichtstbijzijnde mobiele surveillant om poolshoogte te nemen. Uiteraard zorgt de mobiele surveillant er bij calamiteiten voor dat de hulpdiensten worden ingeschakeld.

Convenant maakt informatie-uitwisseling mogelijk
In zowel Amsterdam Zuidoost, Diemen en Ouder-Amstel als in het Westelijk Havengeied heeft Collectieve Beveiliging Amsterdam (CBA) een convenant met de politie afgesloten. Doel van het convenant is om de veiligheid te bevorderen en gezamenlijk een effectieve en efficiënte aanpak te creëren ten aanzien van onder andere criminaliteit, overlast en verloedering. Dit convenant maakt het mogelijk dat politie, het beveiligingsbedrijf dat in opdracht van het collectief werkt en de Stichting CBA op detailniveau informatie met elkaar kunnen delen. Voorbeelden hiervan zijn kentekens en signalementen. Door samen uit te kijken naar verdachte situaties, gezochte voertuigen en personen in de nabije omgeving van uw bedrijf, kan adequaat opgetreden worden en wordt getracht criminaliteit te voorkomen. Dit is een grote meerwaarde voor u als deelnemer omdat deze informatie-uitwisseling de veiligheid bevordert, specifiek in de omgeving van uw bedrijf. Deze informatie zorgt er ook voor dat wij informatiegestuurd kunnen werken en in die gebieden extra aanwezig zijn waar dat nodig is.

Waarom Collectieve Beveiliging Amsterdam?

  • Na kantoortijd, op doordeweekse dagen, rijden surveillanceauto's van HB Bewaking in Amstel I en II, Duivendrecht, Bullewijk, Zeeburg en Diemen.
  • In het weekeinde zijn de collectieve surveillanceauto's 24 uur per dag in het gebied aanwezig.
  • Beveiligers surveilleren rondom de bedrijven en op het bedrijventerrein.
  • Ze signaleren en melden onregelmatigheden bij het bedrijf of de betreffende instantie.
  • Bij alarmmelding gaan de surveillanten onmiddellijk ter plaatse, binnen 7 minuten zijn zij in de meeste gevallen (90%) bij het bedrijf.
  • Het pand wordt gecontroleerd, bij een inbraak wordt de politie gebeld en afhankelijk van de gemaakte afspraken ook het waarschuwingsadres.
  • Bij braakschade zorgt de beveiliging er - indien gewenst - voor dat er bijvoorbeeld een noodruit geplaatst wordt.
  • De kosten voor dezelfde dienstverlening zijn lager via het collectief dan individueel.

ORAM is de ondernemersvereniging van Groot Amsterdam. Met circa 600 leden is ORAM het grootste business-to-business netwerk in de Metropoolregio. Van zzp'ers tot multinationals, van industrie in de haven en transport op Schiphol tot banken op de Zuidas, ze zijn lid van het ORAM.

ORAM is in de eerste plaats een netwerk. Een netwerk waarin leden zich verbonden voelen en waarin ze business kunnen doen. Met dat doel organiseert ORAM meer dan 50 bijeenkomsten per jaar, zoals netwerkborrels, burenontbijten, business lunches en inhoudelijke lezingen over thema's die ondernemers bezighouden. Zo doen de leden zaken én krijgen ze relevante informatie. Behalve een netwerkorganisatie is ORAM ook een lobbypartij. Behalve een netwerkorganisatie is ORAM ook de stem van ondernemend Amsterdam. Of het nou gaat om bestemmingsplannen, regelgeving, belastingdruk of stroperige procedures, ORAM is continue in gesprek met bestuurders, ambtenaren en toezichthouders om het Amsterdamse ondernemersklimaat naar een nog hoger plan te trekken. ORAM: voor succesvol zakendoen in Amsterdam.

De VAZO behartigt al 28 jaar met veel succes de belangen van het bedrijfsleven aan de Zuidkant van Amsterdam en langs de Amstel. Leden van de VAZO ontmoeten elkaar maandelijks op de ledenborrel en zij treffen elkaar informeel in kleiner gezelschap tijdens ledenlunches en de vele themabijeenkomsten.

De VAZO is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en zit periodiek aan tafel met de bestuurders van de gemeentelijke en landelijke overheid. Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger is de VAZO voor haar leden de spreekbuis bij onderwerpen als veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en de promotie van dit moderne, eigentijdse woon- en werkgebied.


Colofon:
Jurjen de Jong Communicatie, Amstelveen | Websitebouw: EMMA-design, Joure
achtergrondafbeeldingen
achtergrondafbeeldingen