Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit is primair een taak van de overheid, maar de overheid kan dit niet alleen. Ook ondernemers hebben daarin een verantwoordelijkheid. Door samen een stichting op te richten is een structurele samenwerking gegarandeerd.

Alleen deze constructie maakt het - onder voorwaarden - mogelijk om bepaalde informatie met elkaar te delen en zo elkaar te versterken. Het gaat hierbij om het uitwisselen van kentekens en signalementen. Zo wordt het toezicht verscherpt en zijn verdachte situaties snel getoetst.

Een van de voorwaarden voor deze informatiedeling, is het sluiten van een convenant. In zowel Zuid Oost als Westpoort is dat gebeurd, waardoor het OM, de politie, de beveiligingsbedrijven onder co├Ârdinatie van Collectieve Beveiliging Amsterdam met elkaar samenwerken en informatie met elkaar uitwisselen. 

´╗┐
Colofon:
Jurjen de Jong Communicatie, Amstelveen | Websitebouw: EMMA-design, Joure
achtergrondafbeeldingen
achtergrondafbeeldingen