Een eenvoudige bepaling van de prijs, voor iedereen duidelijk en misschien nog wel belangrijker een compleet pakket dat voor de meeste bedrijven goedkoper is. Hiermee wordt de drempel om deel te nemen lager wordt en verwachten wij dat het aantal deelnemers verder kan groeien. Alleen samen kunnen we de veiligheid verbeteren. U kunt hieraan bijdragen door uw verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en deelnemer te worden.

Op grond van het aantal vierkante meters (vloeroppervlak pand plus, indien van toepassing, het perceeloppervlak dat niet openbaar toegankelijk is maar waar u wel collectieve surveillance uitgevoerd wilt hebben) wordt bepaald wat de kosten voor deelname zijn. Een bedrijf tot en met 2500 vierkante meters betaalt € 810,- per jaar en een bedrijf met 2501 vierkante meters of meer betaalt € 1.730,- per jaar. Voor dat bedrag krijgt u:
- preventieve surveillance in de openbare ruimte rond uw pand
- abonnement alarmopvolging en keyholding
- abonnement alarmcentrale (AL1, voor AL2 geldt een meerprijs)
- 3 gratis alarmopvolgingen per jaar

Een compleet pakket waarbij voor deelnemers geldt dat additionele diensten tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden!

Hoe meer bedrijven zich aansluiten bij Collectieve Beveiliging Amsterdam, hoe meer surveillance er kan plaatsvinden, of een andere vorm van beveiliging zoals cameratoezicht. Daarmee verkleint de kans op criminaliteit en worden de bedrijventerreinen veiliger!

Bent u enthousiast geworden over de collectieve dienstverlening en wilt u deelnemer worden? Neem dan contact met ons op.


Colofon:
Jurjen de Jong Communicatie, Amstelveen | Websitebouw: EMMA-design, Joure
achtergrondafbeeldingen
achtergrondafbeeldingen